ACCEPTED PROCEEDINGS


CANONICAL RELATIONS BETWEEN BASIC AND MOTOR - SITUATIONAL-MOTOR SKILLS IN SPORT GAMES

   Bećir Šabotić - Fikret Soyer


Futbol Antrenörlerinin Öz Liderlik Niteliklerinin İncelenmesi

   Mehmet Bayansalduz, Abdurrahman Kepoğlu, Mehmet Dallı, Olcay Mülazımoğlu


Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Öz Yeterlilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Mehmet Dallı, Erkan Bingöl, Sabrican Metin, Duygu Yaralı


(Futbol) Hakem(leri) Karar (Tatmin) Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması (FHKTÖ)

   Yusuf Can, Mehmet Bayansalduz, Fikret Soyer, Serkan Paçalı


Sporcularda Roltatmini ve Başarı Motivasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Elit Veteran Milli Sporcular Üzerinde Bir Araştırma

   Kerimhan Kaynak, Yusuf Can, Özlem Kırandı, Merve Boz


Sporcularda Takım (Grup) Uyumu ve Rol Algılaması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Veteran Milli Sporcular Üzerinde Bir Araştırma

   Yusuf Can, Kerimhan Kaynak, Sinan Çelikbilek, Şenol Yanar


Futbol Antrenörlerinin Yönetsel Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi

   Mehmet Bayansalduz, Yakup Afyon, Rahman Boyacı, Mevlüt Yılmaz


Implementation of the Presidential Youth Fitness Program

   Dr. Joe Deutsch


Muhasebede Teknolojinin Yeri ve E-muhasebe

   Aysel Güney


VAR AMA YOK: MATEMATİK DİLİ ÖĞRETİM PROGRAMININ NERESİNDE?

   Zuhal Altıngöz , Fatmagül Kara, Ömer Yaşın, Ali Delice


ÜNİVERSİTELİ (ERKEK) ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL KARAKTERİSTİKLERİ VE MOTORİK TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

   Çetin Erdem SONAL, İlhan TOKSÖZ, Ömer BİLEN


Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Algıları

   Hasan Aydemir, Sümeyra Akkaya, Barış Yaman, Muzaffer Ayaydın


Current issues of financial education in Russia.1

   Nadiya M.Sabitova


Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Yönetsel Sorunlar Hakkındaki Düşünceleri- Zonguldak İli Örneği

   SERVET ÇÜMEN


EBEVEYNLERİN ERKEK ve BAYAN ANAOKULU ÖĞRETMENLERİNE KARŞI TUTUMLARININ İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

   Mehmet Naci SEVİM


EFL Teachers’ and Students’ Attitudes towards Use of Phrasal Verbs

   Hasan SALTIK


Athletes' Perceptions of Bullying by Their K-12 Sport Coaches

   Bradford Strand


Emotional Intelligence in Coaching Youth Sports

   Bradford Strand


Fighting Corruption Through Education in Indonesia: Policies, Strategies, and Practices

   1.Dairabi Kamil, State Islamic College of Kerinci, 2. Kerry J. Kennedy, The Hong Kong Institute of Education


BOKSÖRLERDE ANİ KİLO KAYBININ NABIZ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

   *BEYLEROĞLU, M.,**HAZAR, M., *YALÇIN, S., *UCA, M, *AKKUŞ, M


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL OKUMA BECERİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ve YETERLİK ALGILARI

   RUHAN KARADAĞ


whole is greater than some of its parts

   Folashade Afolabi and Willy Nwakapenda


Teachers' perception of classroom practices and their effect on students' academic performance

   Folashade Afolabi and Willy Nwakapenda


Spor Yöneticilerinin Yeterliklerinin Araştırılması

   Sevda ÇİFTÇİ, Nevzat MİRZEOĞLU


The Value of Having a Physical Education Specialist

   Dr. Joe Deutsch


2013 FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ FEN-TEKNOLOJİ-TOPLUM-ÇEVRE BAĞLAMINDA ANALİZİ

   Mehmet ÖZBEKLER, Aysun ÖZTUNA KAPLAN


ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL İLETİŞİM ARAÇLARINDA KULLANILAN YAZIM VE NOKTALAMAYA İLİŞKİN TUTUMLARI

   Alpaslan OKUR, Aysun EROĞLU


Decision Making by Caoches and Athletes in Sport

   Adem Kaya


Okçulukta Hedef Performansının Değerlendirilmesi

   İ.Eroğlu Kolayiş, M. Çilli, H. Ertan, J.A. Knicker


Training by distance farmers and rural entrepreneurs either in european or in developing countries: so similar and so different!

   Ioannis D. Chotzakianis, Agriculturist MSc - Adults Trainer MEd


Okul Müdürlerinin Mizah Tarzlarının Öğretmenlerin Güdülenmişlik Düzeylerine Etkisi

   Merve Eroğlu Akyol, H. Basri Gündüz


OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DRAMA VE OYUNUN ÖNEMİ

   BAHADIR KÖKSALAN Hikmet ZELYURT AYŞEGÜL ULUTAŞ


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OYUN ETKİNLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

   Ayşegül ULUTAŞ Bahadır KÖKSALAN


İLKÖĞRETİM 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE İLETİŞİM BECERİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

   Yrd.Doç.Dr. Bahadır KÖKSALAN Yrd.Doç.Dr.Ramazan ÖZBEK ARİF YILDIRIM


8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASI ALGILARINI YORDAMADA FEN BAŞARISI, FENE YÖNELİK TUTUM VE MOTİVASYONUN YERİ

   Ragıp ÇAVUŞ, İsmail ÖNDER ve Aysun ÖZTUNA KAPLAN


FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTROMANYETİK KİRLİLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

   Dr. Nesibe KÖKLÜKAYA, Dr. Ezgi GÜVEN, Doç. Dr. Mahmut SELVİ


AN EVALUATION OF STUDENTS’ VIEWS AND QUALIFICATIONS ON FOREIGN LANGUAGE AT UNIVERSITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS HIGH SCHOOLS

   Filiz Uğur Gündoğan, Murat Özmaden


An Investigation of the behavior of agricultural extension and education engineering Students in Tehran University towards employability

   Ahmad Rezvanfar1, Maria Ghorbanian2 and FatemehShafiee3


ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI KAPSAMINDA VATANDAŞLIK EĞİTİMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERİ

   Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK, Yrd. Doç. Dr. Bahadır KÖKSALAN


ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI KAPSAMINDA İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERİ

   Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK


EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

   Furkan AYDIN, Özcan Erkan AKGÜN


Neuromotor rehabilitation and cognitive outcomes in patients with traumatic brain injury through the method BAPNE

   Y. Tripovic’ ; A. Marchese; D. Carratelli; Francisco Javier Romero Naranjo


FARKLI EPİSTEMOLOJİK İNANIŞLARA SAHİP 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “GENETİK” TEMALI SOSYO-BİLİMSEL KONULARA BAKIŞ AÇILARI

   Ragıp ÇAVUŞ, Aysun ÖZTUNA KAPLAN


Teaching Greek Language to Turkish Speaking Students at Minority Primary Schools in Western Thrace (Greece)

   Ferhan KIRLIDÖKME MOLLAOĞLU Asst. Prof., Trakya University, Faculty of Letters, Department of Modern Greek Language and Literature, Edirne-TURKEY


THE EXAMINATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCES OF COLLEGE STUDENTS

   Assist.Prof.Ayşegül ÖZDEMİR TOPALOĞLU


Trends and Issues in Studies focusing on Early Childhood Teachers and Teacher Candidates in Turkey

   Figen Şahin, Yasin Öztürk, Meryem Çelik


Synesthetic Approaches in Art Education: Multimedia Design in Combination of Sound, Sensation, Visual.

   Sevgi Can Sargın


INTERACTION BETWEEN ACADEMIC MOTIVATION AND STUDENT TEACHERS' ACADEMIC ACHIEVEMENT

   İsmail Hakkı ERTEN


İlkokul Öğrencilerinin, Öğrenci Velilerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Ödev Kavramına İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği

   Öğr. Gör. Dr. Coşkun KÜÇÜKTEPE ve Ayşe KALKAN


Sınıf Öğretmenlerinin Öz ve Akran Değerlendirme Formlarının Kullanımına ve Öğrenme Ortamlarındaki Etkililiğine İlişkin Görüşleri

   Öğr. Gör. Dr. Coşkun KÜÇÜKTEPE ve Tuğba SARGIN


İKİYÜZLÜ MATEMATİKSEL KELİMELER

   Büşra SÜR - Ali DELİCE


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SÜREKLİ KAYGI DURUMLARININ İNCELENMESİ

   Erdi KAYA, ihsan SARI, Ersan TOLUKAN, Mahmut GÜLLE


İşlevsel Erteleme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

   Mehmet Kandemir, Mehmet Palancı


Erteleme Nedenleri: Öz-Düzenleme, Akademik Öz-Yeterlik, Yaşam Doyumu, Umut ve Farklı Demografik Değişkenler

   Mehmet KANDEMİR


Constructive Management of Mathematical Knowledge of Students at Upper Grades

   Narmina Safarova


THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INTEGRATION OF DEMO LESSONS BEFORE MICRO-TEACHINGS AND SUCCESS RATES

   Burcu KOÇ&Elif BOZYİĞİT


Tarix dərslərində şagird təfəkkürünün inkişafı innovativ pedaqoji texnologiyanın tətbiqi

   Tarana Badalova


Innovative changes in the teaching of chemistry in high school.

   HUSEYNOVA Rimma


Constructive Management of Curriculums

   Fatma khanim Bunyatova Nazila Abbasova


Engaging students with feedback: Lessons from face-to-face and online teaching

   Dr Tamara Shengelia


EXAMINING ASSESSMENT APPROACHES IN GRADUATE AND UNDERGRADUATE PROGRAMS: CASE OF A MATHEMATICS PROFESSOR

   Derya Demiroglu, Ali Delice & Emin Aydın


PERCEIVED SENSATIONS RELATED TO THE STATE OF FLOWING FACTORS PRODUCED DURING THE PERFORMANCE OF COGNITIVE STIMULATION EXERCISES THROUGH THE DIDACTICS OF THE BODY PERCUSSION – BAPNE METHOD

   Crespo-Colomino, Natalia; Romero-Naranjo, Javier; Pons-Terrés, Jessica; Carretero-Martínez, Andrea; Pérez-Bravo, Elena.


Software Engineering: What do students reflect on?

   Ljiljana Brankovic, Huilin Ye and Michael Reynolds


Flipped Classroom: Improving Learning and Satistafction of STEM Students

   Ljiljana Brankovic, Michael Reynolds and Huilin Ye


Sınıf Öğretmenlerinin 60-66 Aylık Çocukların İlkokula Başlamasıyla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

   Doç. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM & Öğr. Tuğba BESEN


Spor eğitimi alan ve almayan bireylerin saldırganlık ve empatik eğilim düzeylerinin incelenmesi (Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği)

   Hüseyin KIRIMOĞLU, Engin GEZER, Ahmet DEVECİ, Mahmut GÜLLE,


Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Problemi Çözmeye Yönelik Tutumları

   Çiğdem ARSLAN, Yasemin DERİNGÖL KARATAŞ, Güneş YAVUZ


Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

   Güneş YAVUZ, Yasemin DERİNGÖL KARATAŞ, Çiğdem ARSLAN


Cumhuriyet Dönemi Türkçe Öğretim Programlarının Hedefler Açısından İncelenmesi

   Öğr. Gör. Dr. Coşkun KÜÇÜKTEPE Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Arş. Gör. Aslıhan ALYILDIZ UĞURLU* Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü


THE CAUSES OF DIFFERENTIATION AS DEPARTMENTS IN ACADEMIC ACHIEVEMENTS OF HEALTH SCHOOL STUDENTS IN PUBLIC HEALTH COURSE

   Berrin Telatar, Albena Gayef, Can Oner, Hulya Gurbuz


IS ASKING SAME QUESTION IN DIFFERENT WAYS HAS ANY IMPACT ON STUDENT ACHIEVEMENT?

   Albena Gayef, Can Oner, Berrin Telatar


Özel okul ve devlet okulunda görev yapmış sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimindeki farklılıklara ilişkin görüşleri: Nitel bir çalışma

   Lütfü İLGAR


SIMULATION OF PLANETARY MOTION AND DETECTION OF NEAR EARTH OBJECTS (NEOs)

   Hassan Yar, Muhammad Faris Khan, Muhammad Waqas


The Perceptions of Teacher Candidates on History in Non-Educational TV Series: The Magnificent Century

   Gulsah BATDAL-KARADUMAN, Evren SAR


Cognitive, visuospatial and psychomotor development in students of primary education through the body percussion – BAPNE Method.

   Andrea Carretero-Martínez, Jessica María Pons-Terrés, Natalia Crespo-Colomino, Francisco Javier Romero-Naranjo


FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİNİ İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ

   Arzu SAKA & Ayşe ŞAHİNTÜRK UYSAL


BÖLGESEL AMATÖR LİGDE MÜCADELE EDEN TAKIMLARIN ANTRENÖRLERİNİN KARAR VERME STİLLERİ İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

   Mahmut GÜLLE, Menderes KABADAYI, Özgür BOSTANCIOĞLU, Mehmet Çagrı Çetin, Ramazan ŞEKER.


Therapeutic benefits of Body percussion - BAPNE Method

   Romero-Naranjo, Alejandro A.; Jauset-Berrocal, Jordi A.; Liendo Cárdenas, Andreina; Romero-Naranjo, Francisco Javier


Amerika’da Yaşayan Türk Annelerin Çocuklarının Geleceğine İlişkin Kaygılarının İncelenmesi

   Şengül İLGAR, Nihat TOPAÇ


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARI

   Hasan AYDEMİR , Devkan KALECİ , Metin KAPIDERE , Munise DURAN , Numan Durak AKSOY


THE TPACK LEVELS OF PRE-SERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS IN THE GEOGEBRA DYNAMIC GEOMETRY SOFTWARE BASED MATHMEMATICS LESSONS

   Esra Balgalmis


PRESCHOOL TEACHERS’ MATHEMATICS TEACHING EFFICACY BELIEF

   Meral TAKUNYACI, Mithat TAKUNYACI


ÖZDEĞERLENDİRME ve SERBEST ÖĞRENME BECERİLERİ, ÖĞRENME BAŞARILARINI NE KADAR AÇIKLAYABİLMEKTEDİR?

   Prof. Dr. M. Ali ÇORLU& Yrd. Doç. Dr. M. Sencer ÇORLU


EĞİTİM FAKÜLTELERİ BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖĞRENCİ MODELİNDE KULLANILMASI

   Hakan UYSAL,M.Ali SALAHLI


USEFULNESS OF NORMALISED CORRELATION OVER SIMPLE CORRELATION IN HAND GESTURES RECOGNITION

   Azeem Hafeez, Naima Munir, Rabia Naheed,Shireen Khan, Arfa Saif


RESEARCH OF SKILL TRAININGS WITH DIFFERENT TEACHING STYLES IN BASKETBALL

   Mehmet Emre Turan, Nimet Haşıl Korkmaz


Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Ünitesine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

   Zeynep ÖZBUDAK, Muhlis ÖZKAN


8 HAFTALIK BRANŞA ÖZGÜ BASKETBOL ANTRENMANININ BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

   Yücel Ocak1, Seyfi SAVAŞ2, Özkan IŞIK1, Yasin ERSÖZ1


SÖZCÜK ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA BİR MASAL OKUMA SÖZLÜĞÜ DENEMESİ

   Arş. Gör. Melda KARAGÖZ, Arş. Gör. Neslihan YÜCELŞEN, Okt. Utku ORYAŞIN


Uygulamalı Bilgisayar Programlama Dersleri İçin Web Tabanlı Öğrenme Ve Sınav Yönetim Sistemi

   Devkan Kaleci


TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN YETERLİLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

   Doç.Dr.Nesrin BAYRAKTAR


Engelli Çocukların Spora Yönlendirilmesinde Ailenin Rolü

   Gizem Karakaş, Çetin Yaman


8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri, Soyut Düşünme Düzeyleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler

   Gülay AGAÇ, Ercan MASAL


INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN KAZAKHSTAN: IMPACT OF ACADEMIC RANKINGS

   Prof. Dr. Jamilya Nurmanbetova, Dr. Aigerim Shilibekova


The use of body percussion in contemporary choral music

   Emer, Veronica; Romero-Naranjo, Francisco Javier


Öğretmen Adaylarının Web Tabanlı Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Cinsiyet Bölüm ve İnternet Kullanım Becerilerine Göre İncelenmesi

   Furkan AYDIN, Mehmet Barış HORZUM


The Success of the Enhanced Teacher Training Program to Promote Retention for Beginning Teachers in Rural and Remote Areas

   Dr Ingrid Harrington


İNTEGRAL HACİM PROBLEMLERİ ÇÖZÜM SÜRECİNDEKİ BİREYSEL İLİŞKİLERİN UYGULAMA TOPLULUĞU BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

   Özkan ERGENE, Ali DELİCE


ÖĞRETMENLERİN ve UZMANLARIN SERTİFİKA MODELLERİNİ DEĞERLENDİRME ALGILARI NASIL DEĞİŞMEKTEDİR?

   M. Ali Çorlu & M. Sencer Çorlu


An investigation of the Effects of Entrepreneurial Orientation on the Marketing Capability: An Application Offering Sports Services in the Tourism Business

   Ersin ESKİLER; Fikret SOYER; Sümmani EKİCİ


Transformation of Teachers’ Evaluation Practices in Kazakhstan: Case of Taraz School Teachers

   Talant Boleyev, Aidana Shilibekova, Dzhuldyz Uskenbayeva


First Robotik Turnuvalarının İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkisi

   Ayşegül KINIK


Hemşirelerin Metaforik Yaşam Boyu Öğrenme Algıları

   Yrd.Doç.Dr.Emine ŞENYUVA Uzm.Figen ÇALIŞKAN


Expert recurrence of linear problem posing process

   Eva Patakova


The Relationship of Emotional Intelligence and Self Esteem with Academic Achievement

   Faride Ensafdaran- Nasir Dastan-Zhale Refahi


DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARI NE VAAT EDİYOR?

   Nevin Çıtak Bilgin, Birgül Cerit


Web-based Class: Facilitating the Learning of Shy and Tacit Learners

   Prabal Das Gupta


EXAMINING THE EFFECTS OF COMPUTER GAMES AND COMPUTER USING FREQUENCIES ON SECONDARY SCHOOL STUDENTS

   Nurullah ÇELİK, Çetin YAMAN


How do the pupils build their knowledge in the lesson of biology to approach constructively by interactive training?

   Matanat Aliyeva


THE RELATIONSHIP BETWEEN STYLES OF HUMOR AND PERCEIVED MUTUAL SOCIAL SUPPORT AMONG ADOLESCENTS

   Özlem Karakuş, Fatma Zehra Ercan, Aysel Tekgöz


THE EFFICIENCY OF BASIC FIRST AID TRAINING GIVEN TO STUDENTS WHO RECEIVE HEALTH EDUCATION IN A FOUNDATION UNIVERSITY

   Karatana Ozlem, Uysal Gulzade, Beydag K.Derya, Kusoglu Ismail, Yarar Onur


Effects of inter-parental conflict on college student’s self-efficacy in Hamadan, Iran

   Nakisa Parsa1, Siti Nor Yaacob1, Ma’rof Redzuan2, Parisa Parsa3, Bita Parsa4


Drugs and Body percussion. Rehabilitation therapy by BAPNE method.

   Romero-Naranjo, Francisco Javier; Pons-Terrés, Jessica María; Crespo-Colomino, Natalia; Carretero-Martínez, Andrea


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojilerine Yönelik Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği

   MUHAMMED DOĞUKAN BALÇIN, EBRU ARI, YASİN ERDOĞAN, BERNA YALKIN ŞENTUNA


Perceptions towards wellness and life quality through body percussion – BAPNE Method and cognitive stimulation in elderly people

   Jessica Maria Pons-Terres, Francisco-Javier Romero-Naranjo, Natalia Crespo-Colomino, Andrea Carretero-Martinez


The Role of Metacognition on Creativity and Innovation Based Decision Making Process

   GaMZE SART, Assist. Prof. Dr., Istanbul University


The Effects of the Development of Metacognition on Project-based Learning

   GaMZE SART, Assist. Prof. Dr., Istanbul University


The Role of the Higher Education Managements on Leading the University and Industry Partnership through Clustering: Case in Health

   GaMZE SART, Assist. Prof. Dr., Istanbul University


Effects of Technology Transfer Offices on Capacity Building in Creativity, Innovation, and Entrepreneurship

   GaMZE SART, Assist. Prof. Dr., Istanbul University


IMPROVEMENTS IN THE LISTENING SKILLS OF YOUNG LEARNERS ATTENDING AN ENGLISH LEARNING PROGRAM

   Yusuf Şen, Zeynep Övdür Uğurlu, Harun Öztürk, Mesut Kuleli


A STUDY ON APPLICATION OF THE EDEXCEL QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN TURKEY

   Asst. Prof. Dr. Ergün DEMİREL


KNOWLEDGE LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS FOR THE ELDERLY NUTRITION

   Funda SENSOY, K.Derya BEYDAG , Nihat OZAYDIN , Mithat KIYAK


HEALTHY LIFE-STYLE BEHAVIORS OF GRADUATE STUDENTS

   Funda SENSOY, Kerime Derya BEYDAG , Mithat KIYAK


SOCIAL BENEFITS OF AN ENGLISH LEARNING PROGRAM FOR YOUNG LEARNERS

   Yusuf Şen, Mesut Kuleli, Zeynep Övdür Uğurlu, Harun Öztürk


ÖZEL VEYA ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARA EĞİTİM VEREN BEYAZIT FORD OTOSAN İLKÖĞRETİM OKULU İNCELENMESİ

   Şükran TANTAY, Oktay KURT


EDUCATION FOR MORE SUSTAINABLE TOURISM – TEACHING WITH TOURISM VALUES ON THE CASE OF EUROPEAN MASTER IN TOURISM MANAGEMENT

   Tanja Mihali, Janne Liburd, Jaume Guia


BTMSM çerçevesinde algoritmik düşünme becerilerini geliştirilmesi: Okul öncesinde örnek bir çalışma

   Şirin Karadeniz, Berran Patan, Pelin Naz Cevahir


Music Rhythm and movement: A comparative study between the BAPNE and Willems methods - Ritmik Müzik ve Hareket : BAPNE ve Willems yöntemleri Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma ..

   Giorgio Cozzutti, Elena Blessano, Francisco Javier Romero-Naranjo


Analytical path on Voice BAPNE® method Handling attention levels using a voice- music- movement association

   Alberto Quarello, Elisa Pezzuto, Francisco Javier Romero Naranjo


Hazırlık Okulu Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğretimin Sürecinde Kullanılan Öğretim Materyalleri ve Teknolojileri hakkındaki Görüşleri

   Araş. Gör. Elif Polat, Eğitim Tekn. Neşe Gürbulak, Araş. Gör. Sinan Hopcan, Doç. Dr. Tufan Adıgüzel


ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE (DİSLEKSİDE) YARDIMCI TEKNOLOJİNİN YERİ

   Prof. Dr. Ümran Korkmazlar, Araş. Gör. Sinan Hopcan, Araş. Gör. Elif Polat


MUTLULUK YÖNELİMLERİ VE POZİTİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİN SOSYAL İYİ OLMA ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ

   Hakan SARIÇAM, İsmail ÇELİK, Mevlüt KACAR, Ferhat BAYOĞLU


Experiential Education through Project Based Learning

   Efstratia Douladeli


Case Studies and Sustainable Urban Mobility research schemes: A communication channel among researchers and interdisciplinary community groups.

   Efthimios Bakogiannis, Maria Siti, Avgi Vassi, Georgia Christodoulopoulou, Charalampos Kyriakidis


VIDEO DEVELOPMENT EXPERIENCE IN NURSING EDUCATION: AN EXAMPLE FROM FLORENCE NIGHTINGALE FACULTY OF NURSING

   Araş. Gör. Uzm. Gönül BODUR, Doç. Dr. Hülya KAYA, Yard. Doç. Dr. Emine ŞENYUVA


The Adaptation of Lying Envantory in to Turkish in Adolescence

   Adila Movsumlu


konstruktiv yanaşma ilə tarix dərsi

   Bədəlova Təranə Cəbrayıl


The “Knowing English” Fallacy in the Turkish EFL Context: A Multi-skills focused Analysis on the Versant English Test Scores of an Airlines Company Ground Staff

   Oğuz Cincioğlu, Devrim Günay


Assessing Learning Outcomes through Students' Reflective Thinking

   Ho YuekMing, Latifah Abdul Manaf


INVESTIGATION OF PROBLEM SOLVING SKILLS OF THE CHILDREN FROM BROKEN FAMILY AND WHOLE FAMILY ATTEND IN REGIONAL PRIMARY BOARDING SCHOOL

   Gülsüm DÜŞEK, Aynur BÜTÜN AYHAN


ALMANYA AŞAĞI SAKSONYA’DA “DEĞERLER VE NORMLAR” DERS KİTAPLARININ VATANDAŞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

   İbrahim TURAN, Şükrü BİLİCİ


NURSING PERCEPTION OF CHILDREN HOSPITAL PATIENTS BETWEEN THE AGES 6-18

   Dr. Duygu Sonmez Duzkaya, Assist.Prof.Dr. Gulzade Uysal, Hafize Akay


ATTITUDES OF STUDENTS WHO RECEIVE HEALTH EDUCATION IN A FOUNDATION UNIVERSITY REGARDING AGE DISCRIMINATION

   Assist.Prof.Dr. Gulzade Uysal, Assist.Prof.Dr.K.Derya Beydag, Assist.Prof.Dr.Funda Sensoy, Assist.Prof.Dr. Nihat Ozaydın, Prof.Dr. Mithat Kiyak


INVESTIGATION OF STUDENTS’ ABILITY TO TRANSFORM AND TRANSLATE 2D MOLECULAR DIAGRAMMATIC REPRESENTATIONS AND ITS RELATIONSHIP TO SPATIAL ABILITY AND PRIOR CHEMISTRY KNOWLEDGE

   V. G. Koutalas, L. D. Antonoglou, N. D. Charistos, M. P. Sigalas


Staff Mobility as an Aspect of the Quality Insurance in Hungarian Universities

   Péter Miklós KŐMÍVES


Comparison of Turkish and Indonesian Secondary Mathematics Curriculum; Reflection of the Paradigms

   Assoc. Prof. Dr. Ali DELİCE and Budy SUGANDİ


Play as seen by children and pre-school teachers in Turkey

   Hale A.Kahyaoğlu


EXAMINATION OF “VOLUNTEER BEHAVIOR” OF STUDENTS OF THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

   Kürşad SERTBAŞ


The Effect Of Turkish Folk Dances In Making The Mentally Disabled Children Social.

   Fehmi ÇALIK, Şafak PEHLEVAN


Critisizing Professional Education Through Service Learning Practices in Pedagogy of Landscape Architecture

   Bahar Baser Kalyoncuoglu


The Making of The City of Virtues-A Traditional Perspective On Restoring Values Among People

   Asst. Professor Nurullah Koltaş-Trakya University-Faculty of Theology


Elaboration of Rasch Model and Classical Test Theory Assumptions & Empirical Study on Item-Person Statistics Comparison

   Mehtap Ergüven, Cabir Ergüven


EXPECTATION AND SATISFACTION LEVELS REGARDING NURSING CARE OF PARENTS WHO HAVE CHILDREN WITH ACUTE HEALTH PROBLEMS

   Msc.Ahu Cirlak, Assist.Prof.Dr.Gulzade Uysal


İlköğretimde Değerler Eğitimi Program Tasarısı

   Yardımcı Doçent Dr. Metin AŞÇI ve Yüksek Lisans Öğrencisi Buket Gülay ÇİFTER


Effect of Entrepreneurship Students' Learning Styles on Entrepreneurial Intention and Perceived Behavioural Control

   Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, Abayomi Kazeem Akinboye


An Examination of Gender and Racial Disparities in Entrepreneurial Self-Efficacy among Malaysian Engineering Students

   Abayomi Kazeem Akinboye & Zaidatol Akmaliah Lope Pihie


Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müzik Etkinliklerini Gerçekleştirme Süreçlerinde Karşılaştıkları Güçlükler

   ILGIM KILIÇ, ŞEFİKA İZGİ TOPALAK, TARKAN YAZICI


FATİH PROJESİNİN İSTANBUL İLİNDE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ

   İbrahim HÖRKÜÇ, Doç. Dr. Hasan Basri GÜNDÜZ


An Investigation of Cultural Constraints to ICT Diffusion in Nigerian Universities using Activity Theory

   Samuel Temitope Ogbara


A Study on Physical Exercise Habit

   Hülya KODAL SEVİNDİR, Cüneyt YAZICI and Süleyman ÇETİNKAYA


The Tatar language realization as the official (20-30th of the XX century)

   Zoya Kirillova


The Relationship between the Perceived Coaching Behaviour and Achievement Motivation: A Research in Football Players

   Fikret Soyer, İhsan Sarı, Laurenţiu-Gabriel Talaghir


The Role of Perceived Leadership Behaviour as Predictor of Assertiveness Levels in Individual Sport Athletes

   İhsan Sarı, Fikret Soyer, Mahmut Gülle


Compensatory actions in a context of underachievement: a study of a pedagogical intervention and its impact on teachers’ practices .

   Dr Shakuntala Payneeandy


The Main Elements of a Program based on Transformative Learning to Enhance Authentic Self-Esteem of Male Violent Juvenile Delinquents: A Systematic Review Study

   Metasit Meesuaisint, Prasak Santiparp


RELATIONSHIP BETWEEN THE HIGH SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES ON STUDY SKILLS AND THE TYPES OF STATE HIGH SCHOOL IN TERMS OF SOME VARIABLES

   M. Oğuz KUTLU, Şadiye KORKMAZ


ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN KARMAŞIK SİSTEMLERDE LİDERLİK DAVRANIŞLARI

   ŞEBNEM YAŞAR KİP; DOÇ. DR. HASAN BASRİ GÜNDÜZ


“School bullying: the phenomenon, the prevention and the intervention programs”

   Politi Eleni


FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ VE YARATICILIK ALGILARI İLE GELİŞTİRİLEN BİLİMSEL OYUNCAKLARIN BİLİMSEL YARATICILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

   Sibel Demir, Fatma Şahin


FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELTİLEN AÇIK UÇLU SORULARIN BİLİMSEL YARATICILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

   Sibel Demir, Fatma Şahin


FARKLI ÜNİVERSİTELERDEKİ ÖĞRENCİLERİN GÜNLÜK HAYATTA REKREATİF FAALİYETLERE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

   YILMAZ A. Kerim, BIRINCI M. Cenk, BIRINCI M. Ceyhun, OKSUZ Berat, BICER Dilara, ERKİN Alperen


FUTBOL HAKEMLERİNİN SOLUNUM PARAMETRELERİ İLE AEROBİK KAPASİTE ARASINDAKİ İLİŞKİSİN BELİRLENMESİ

   BIRINCI M. Ceyhun, YILMAZ A. Kerim, ERKIN Alperen, SAHBAZ Sezgin, Aydın İlkay


The exploitation of traces serving tutors for the reconstruction of groups within an CBLE

   Mohammed Salihoun, Fatima Guerouate, Mohamed Sbihi


Relationship between Attitudes toward School and Underachievement for Gifted Students

   Lütfü Çakır


Humanized Healing Centers

   Hulya Aybek


Students' preferences and views about learning in a MOOC

   Abeer Watted, Miri Barak


2011 Van Depremini Yaşamış ve Yaşamamış Olan 8. Sınıf Öğrencilerinin Deprem Hakkındaki Düşüncelerinin Karşılaştırılması

   Döne Toprak


NETWORK INTERACTION IN DISTANCE EDUCATION: ANALYSIS OF RUSSIAN EXPERIENCE

   Galina Mozhaeva


The Analysis of Teacher Leadership According to Teachers' Perceptions in Primary Schools

   Yrd. Doç. Dr. Mustafa KALE, Emek ÖZDELEN


Narcissism and makes: The Origins of Power narcissistic desire to leader

   Elmas Yilmazer, Hasan Uğur


Knowledge Management in Educational Organizations: Opportunities and Challenges

   abbaas khakpour


The Presentation of Complemantary and Alternatif Medicine (CAM) in The Turkish Press

   Çiğdem Yel


THE RELATIONSHIP BETWEEN POSITIVE THINKING SKILLS and LIFE SATISFACTION in PRE-SERVICE TEACHERS

   İsmail ÇELİK, Hakan SARIÇAM, Ferhat BAYOĞLU, Mevlüt KACAR


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri

   Meltem KUVAÇ, Işıl KOÇ


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci Düzeyleri

   Meltem KUVAÇ, Işıl KOÇ


DEVELOPING A BELIEF SCALE ACCORDING TO USING COMPUTER TECHNOLOGY IN MATHEMATICS TEACHING

   Asst. Prof. Dr. Gül KALELİ YILMAZ


THE VIEWS OF MATHEMATICS TEACHERS ABOUT SOFTWARE THAT ARE USED IN MATHEMATICS EDUCATION

   Asst. Prof. Dr. Gül KALELİ YILMAZ


E-learning in the evaluation of students and teachers: LMS or social networks?

   Artem Feshchenko, Ivan Kulikov, Galina Mozhaeva


Information and Communication Technology (ICT) in Higher Education: Advantages, Disadvantages, Conveniences and Limitations of Applying E-learning to Agricultural Students in Iran

   Sogol Talebian, Hamid Movahed Mohammadi and Ahmad Rezvanfar


Misconceptions of Elementary School Students about Comparing Decimal Numbers

   Deniz Mehmetlioglu


Examining The Factors Affecting The Selection of Mathematics Profession:A Case Study

   Hülya KODAL SEVİNDİR and Cüneyt YAZICI


Mathematics Anxiety: A Case Study for Kocaeli University

   Hülya KODAL SEVİNDİR, Cüneyt YAZICI and Vildan YAZICI


Mathematics Anxiety of Secondary School Students: A Case Study for Kocaeli Area

   Hülya KODAL SEVİNDİR, Cüneyt YAZICI and Vildan YAZICI


Participation in robotics competitions as motivation for learning

   Dmitry Bazylev, Alexey Margun, Konstantin Zimenko, Artem Kremlev, Elena Rukujzha


Okulda Kıyafet Serbestisine İlişkin Öğrenci Görüşleri: Mümtaz Soysal Sosyal Bilimler Lisesi Örneği

   N. Banu Süer; H.Basri Gündüz


DETERMINATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ KNOWLEDGE LEVEL ON GENETIC CONCEPTS

   Çiğdem Çıngıl-Barış


E-LEARNING IN THE SYSTEM OF THE PEDAGOGICAL EDUCATION IN KAZAKHSTAN

   Kenzhebayev Gabit Kapezovich, Dalayeva Tenlik Toktarbekovna


NOTES ON ARCHITECTURAL EDUCATION: AN EXPERIMENTAL APPROACH TO DESIGN STUDIO

   Ayşen Ciravoğlu


Pre-Service Elementary Teachers' Motivations to Become a Teacher and Its Relationship with Teaching Self-Efficacy

   Ibrahim BILIM


The Effects of A Summer Camp on Social Improvement of Kids in Turkey

   Korkmaz Yiğiter


To what extent does parents’ involvement in middle school influence children’s educational progress?

   Assel Karibayeva, Yurdagül Boğar


Geleceğin turizmcilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumlarının ekosentrik ve antroposentrik bakış açısıyla incelenmesi

   Seyid Ahmet SARGIN, Furkan BALTACI, Hakan BİÇİCİ


YENİLENEN 5.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

   Zeynep DEMİRTAŞ, Serhat ARSLAN, İsmail YARAR, Ömer F TUTKUN


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ İNCELENMESİ (Malatya Örneği)

   Hasan Aydemir, Yalçın Karalı


Adapting a Turkish Middle School Textbook to Develop Cultural Awareness

   Assist.Prof.Dr.Meliha R. Simsek


Intercultural learning and communication in Time Bank environment

   Lukas Valek, Olga Tarasova


EVALUATION RESULTS OF WOMEN'S HEALTH and DISEASES NURSING COURSE FOR A PERIOD OF 11 YEARS

   Prof.Dr. Nezihe Kızılkaya Beji, Doç.Dr. Nevin Hotun Şahin. Doç.Dr. Ümran Oskay, Doç.Dr. Ergül Aslan, Doç.Dr. Gülay Rathfisch, Yard.Doç.Dr. İlkay Güngör


3-6 YAŞ ÇOCUKLARIN OKUL BAHÇESİNDE OYNAMAK İSTEDİKLERİ OYUNLAR - THE GAMES 3-6 AGED CHILDREN'S WISH TO PLAY IN THE SCHOOL GARDEN

   Müge YURTSEVER KILIÇGÜN


Technophobia in the EFL Classroom. So, teaching gender issues still matters in Algerian Higher Education.

   Amina Babou


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ

   Gülşen ORAN, Gökçe DEMİRYÜREK


Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarının Minnettarlık, Affedicilik ve Alçakgönüllük ile Yorrdanması

   Fatma Sapmaz, Musa Yıldırım, Uğur Sızır, Duygu Nalbant,Pınar Topcuoğlu, Nuh Horuz


Sosyal Fizik Kaygısı ve Beden İmgesiyle Baş etme Stratejilerinin Öznel İyi Oluş Üzerindeki Yordayıcı Rolü

   Fatma Sapmaz, Pınar Topcuoğlu, Duygu Nalbant, Musa Yıldırım, Uğur Sızır, Nuh Horuz


The way a student selects a specialisation in economic higher education institutions

   Natalia Lopukhova, Olga Bezvidnaya


EĞİLİMSEL POZİTİF DUYGU ÖLÇEKLERİ’NİN TÜRKÇE FORMU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

   Ahmet AKIN, Yunus ALTUNDAĞ, Mehmet Emin TURAN, Umran AKIN, Merve KAYA, Çınar KAYA, Fatih USTA


ERGENLER İÇİN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE FORMU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

   Ahmet AKIN, Mehmet Emin TURAN, Yunus ALTUNDAĞ, Umran AKIN, Erol UĞUR, Mustafa ERCENGİZ, Banu Yıldız


BİLGİSAYAR OYUNLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE FORMU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

   Ahmet AKIN, Ümran AKIN, Yunus ALTUNDAĞ, Mehmet Emin TURAN, Fatma Firdevs ADAM KARDUZ, Ahmet ÖZBAY, Merve KAYA


Civic Engagement and the Role of Higher Education in Societies in Crisis

   Professor Daphna Golan


İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Profili: Antalya Örneği

   Doç. Dr. Faik ARDAHAN, Melek EZİCİ


İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri İçin Sosyal Sermaye Ölçeği Adaptasyon Çalışması

   Doç. Dr. Faik ARDAHAN, Melek EZİCİ


DISCUSSING ETHNOMATHEMATICS: IS MATHEMATICS CULTURALLY DEPENDENT?

   O. ARDA CIMEN


The Main Elements of A Learning Model to Enhance Service Mind of Thai Police Officer: A Systematic Review Study

   Saracha Chatthong


Teaching Men’s Negociation of Masculinities and Violence against Women in Algeria. Speak up in Higher education!

   Amina Babou


The relationship between personality traits and age of women with fertility

   parichehr moayedzadeh, ali khademi


ASSESSMENT OF HIGHER EDUCATION FINANCING IN DIFFERENT COUNTRIES

   N. Tolga SARUÇ, Gonca GÜNGÖR GÖKSU


Unorthodox Forms of Capital in Organizations: Positive Psychological Capital, Intellectual Capital and Social Capital.

   Asst. Prof. Dr. İdil Tamer, Assoc. Prof. Beliz Dereli, Mehmet Sağlam.


Factors satisfaction assessment of teachers professional activity

   Rudaleva I.A., Kabasheva I.A., Kovaleva E.R.


Comparison of emotional intelligence and mental health of athletes and non athlete students

   Hamid Foroghipour


The relationship between mathematics anxiety with parenting styles and goal orientation

   Firouzeh Sepehrian Azar - Abdollah Babaee


FOC and DTC: Two Control Strategies for Induction Machine using Real Time RT-Lab platform

   Abdelhakim Idir & Majid Kidouche


SHARED EDUCATION

   Josef Horalek, Sona Neradova


SANAT EĞİTİMİNDE FARKLI YARATICILIK VE ÜRETİM YOLLARINI AÇAN HEYKEL SANATI ÜZERİNE

   Hülya Bozbıyık


HOW DO PROSPECTIVE TEACHERS DEVELOP MATHEMATICAL MODELS? A CASE OF “WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE?” ACTIVITY

   Aysel Şen Zeytun, Bülent Çetinkaya, Ayhan Kürşat Erbaş


Literary Translation Workshop: Social Constructivist Approach Classroom Activities

   Esra Birkan Baydan, Ayşe Banu Karadağ


Study choice, gender and ethnicity

   Demet Yazilitas, Sawitri Saharso, Jörgen Svensson, Geert De Vries


Armoni-Kontrpuan-Eşlik Dersi Yaratıcı Öğrenme Ortamı Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Süreci

   Arş. Gör. Aslı KAYA, Yrd. Doç. Dr. Sermin BİLEN


TEACHING APPROACH TO ENHANCE MOTOR ABILITIES FOR STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL

   Teodora Mihaela Iconomescu, Laurentiu-Gabriel Talaghir


EVLİ BİREYLERDE EVLİLİK UYUMU İLE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ

   Uzm. Psikolog Semra ŞENTÜRK, Yrd.Doç.Dr.Seda BAYRAKTAR(Akdeniz Üni.)


The Effects of Problem Based Learning Aproach on Students Understanding in a University Mathematics Classroom.

   Yusuf Aydın


Üniversite Öğrencilerinin Akış Deneyimlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

   Uzm. Psikolog Ece Naz ERMİŞ (İstanbul Kültür Üni.), Yrd.Doç.Dr. Seda BAYRAKTAR(Akdeniz Üni.)


The Effectiveness of Group Training of Transactional Analysis on Intimacy in Couples

   Mojtaba Noorani , Ahmad Nayeri, Maryam Lotfi


Study of post graduate students’ perception towards challengges and obstacles in doing research

   Dr. Khaliza Saidin


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİK ARAÇ-GEREÇ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

   Hakkı BAĞCI, Azmi Bayram İLBAY, Özlem ASLAN BAĞCI


The Relationship Between Affective Strategies in Language Learning and Student’s Hopelessness Level

   Mustafa Onur CESUR - Çağla ÇELİMLİ


HENTBOL SPORU İLE UĞRAŞAN SPORCULARIN BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

   ÖZLEM KERENCİ


ELİT ORYANTRİNG SPORCULARININ FİZİKSEL, FİZYOLOJİK VE BAZI PERFORMANS PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

   *ÇOLAKOĞLU T.,*ER F.,*İPEKOĞLU G., **KARACAN S., *ÇOLAKOĞLU F., *ZORBA E.,


Bir Literature Taramasi: Dijital Okuryazarligin Ogrenme Ogretme Surecine Etkileri ve Ogretmen Gorusleri

   Fatih Destebasi


Okul Öncesi Öğretmenlerinin, Problem Çözme Becerilerinin Epistemolojik İnançları, Yaratıcılık Düzeyleri ve Düşünme Stilleri İle İlişkisinin İncelenmesi

   Hamdenur UZUNOĞLU, Doç. Dr. Kamile DEMİR


SITUATION ANALYSIS ON DEFINING LEISURE MOTIVATION OF RECREATION STUDENTS

   Şafak ARAN


Okul Öncesi Öğretmenlerinin, Yöneticilerin Liderlik Uygulamalarına İlişkin Görüşleri İle Okula Bağlılık ve Örgütsel Güven Düzeylerinin İncelenmesi

   Sema Nur ARABİKOĞLU, Kamile DEMİR


Does Environmental Knowledge Translate into Environmentally Responsible Behaviour? A Universiti Putra Malaysia Case Study

   Oluwaseun Deborah BANDELE , Yuek-Ming, HO


The application of Thai wisdom in Self-Development Program to Enhance Potential in Lifelong Learning Management of Non-Formal Education Facilitators: An Opportunity of Sustainable Community Development

   Lawaporn Sugiyama, Prasak Santiparp


Blended Learning The Social Practices of Educators and Learners in Scaffolded Discussion Forums

   Faifua, D.E.


8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

   Ceren ARAS, Ercan MASAL


QUALITY MANAGEMENT PRACTICES TOWARDS CUSTOMER SATISFACTION IN LOCAL AUTHORITY PUBLIC SERVICES WEBSITE

   Ahmad Abdul Nadzir bin Romli and Dr. Syuhaida binti Ismail


Training of tax consultants: experience and prospects.

   Farida F.Adigamova, Aidar M.Tufetulov


Orientation of Buildings: Predictive Control Based on the Calculation of Temperature and Solar Direct Contribution

   M. Hamdani ,S.M.A. Bekkouche, T. Benouaz , M.K. Cherier and N.Benamrane


The Role of Proper Imagination & Conception: In Forming Creative Architectural Design

   Eng. Sanaz Vosough


Play in a new playground: Children's play and literacy engagements in the Club Penguin virtual world

   Tolga KARGIN


Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Çalışma Alışkanlıkları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması

   Eser ADATEPE


The relationship between percived inter-parental conflict and academic adjustments among first year students in Hamadan Medical University, Iran

   Parisa Parsa (PhD), Mohammad Ahmad-panah (PhD), Nakisa Parsa (PhD), Ali Ghaleiiha (PhD)


Relationship between Quality of Work Life and Career Advancement among Iranian Academic Employees.

   Bita Parsa (PhD student), Khairudin Bin Idris (PhD), Bahaman Bin Abu Samah (PhD ), Nor Wahiza Binti Abdul Wahat (PhD), Parisa Parsa (PhD)


DEVLET SEKTÖRÜ VE ÖZEL SEKTÖRDE Ki ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

   aylin sezen


The Main Components of a Non-Formal Education Program Using Neo-Humanist Moral Principles to Enhance Ethics in Caring The Elderly for The foreseen aging society

   Natchanan Werakul, Worraratana Patumcharoenwatana, Kiatiwan Amatayakul


Didactic innovative proposal for mathematic learning at the university by the blended model

   Paz Fernandez, María del Carmen Rodríguez-Ponce, Gilda Vega-Cruz and María Luisa Oliveras


The ERASMUS programme applied to improving the training of geological engineers in Germany: an intensive course on natural hazards

   Paz Fernandez, Alicia Fernández-Oliveras and María Luisa Oliveras


An Analysis Of Literary Products that can be used at the course of Kemalism and History of Turkish Revolution

   Ayten Kiriş Avaroğulları, Coşkun Şenyol, Yıldıray Aydın


Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Araç-Gereç Yeterlilikleri Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Ortaokul Öğrencilerinin Durumlarının İncelenmesi

   Hüseyin ÇALIŞKAN ve Saliha SEVER


The Study of Pre-Service Teahcers’ Competency Perceptions on Measurement and Assessment (The Sample of Sakarya University)

   Gülşen Taşdelen Teker, Gülden Kaya Uyanık, Neşe Güler


THE EXAMINATION OF TIME MANAGEMENT SKILLS AND ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS

   Damla Özsoy


THE COMPARISON OF WELLNESS LEVELS BETWEEN INDIVIDUALS PARTICIPATING AND NONPARTICIPATING IN RECREATIONAL LATIN DANCING

   Emine Asena Çoruh


Developing Sustainable Thainess Indicators for Promoting Sustainable Thainess of non-formal Education Students

   Nopparat Sripadriew, Wirathep Pathumcharoenwattana, Pattharapon Mahakantha


BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİSEL FAKTÖRLERE GÖRE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ

   FİLİZ FATMA COLAKOGLU, TİMUR YILMAZ


Spor Yapan Ve Yapmayan Ortaöğretim Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ile Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi

   Nadir SOLAK Filiz Fatma ÇOLAKOĞLU


Şiddete Karşı Değerler Eğitimi

   Öğr.Gör.Dr.Adviye Erbay


DETERMINING THE LEVEL OF AGGRESSIVENESS IN HEARING IMPAIRED CHILDREN

   Ayhan BABAROĞLU


ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞ TATMİNİ ve İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

   Vahdettin SEVİNÇ , Sabiha Sevinç Altaş


GÜZİN ABLA KÖŞESİ'NİN AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMIN TEMEL KAVRAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

   ÇAĞLA KARADEMİR


Preservice Science Teachers’ Metacognitive Awareness

   Assoc. Prof. Dr. Behiye Bezir AKÇAY, Res. Assist. Dr. Seda USTA


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖRÜNTÜ ALGISINI DESTEKLEYİCİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

   Sadiye KELEŞ, Esra Betül MENEVŞE


GENÇLİK ve SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ TOPLAM KALİTE ve LİDERLİK ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ

   HATİCE YALÇIN


Sustainable Entrepreneurial Process to Start An Enterprise or Business from Scratch

   Prof.Dr. Vijayan gurumurthy Iyer, Ph.D.,D.Sc.,D.Litt., LL.D..


Important Elements of Quantity and Quality of Education Coupled with Entrepreneurial Process Towards Sustainable Development

   Prof.Dr.Vijayan Gurumurthy Iyer, Ph.D., D.Sc.,D.Litt., LL.D..


A Non-Formal Education Program to Enhance Drug Abuse Resilience Quotient of Youth At-Risk of Drug Relapse

   Methpiya Kerdphol Thangrattana, Assist.Prof. Worarat Pathumcharoenwattana, Wirun Ninlamot Ph.d.


A COMPARISON OF INFORMATION TECHNOLOGY LITERACY OF STUDENTS OF SLOVAKIAN SECONDARY SCHOOLS AND ROMANIAN STUDENTS OF HUMANITIES (PROFIL UMAN)

   Gabor Kiss


Role of Expression Techniques in Interior Architecture Education

   Serpil Özker


Reviewing Plagiarism: An Input for Indonesian Higher Education

   Tatum S. Adiningrum


INVESTIGATING CHEMISTRY STUDENTS’ SKILLS TO MENTALLY MANIPULATE (ROTATION AND REFLECTION) 2D SYMBOLIC MOLECULAR REPRESENTATIONS

   Lemonia D. Antonoglou, Theodora N. Kostelidou, Nickolas D. Charistos and Michael P. Sigalas


Eating Disorder Belief Questionnaire - Turkish Adaptation and Norm Study

   Durak, M, Zeyrek-Rios, E., Karakose, S.


The role of coping strategies and negative core beliefs in predicting eating disorders

   Karakose, S, & Durak, M.


Professional skills related to creativity and critical capacity in Optics and Optometry. Assaying a teaching approach for undergraduate training

   Alicia Fernández-Oliveras, Paz Fernández and María Luisa Oliveras


Pre-service kindergarten teachers’ conceptions of play, science, mathematics, and education

   Alicia Fernández-Oliveras and María Luisa Oliveras


2013-2014 Sezonu Marmara Bölgesinde Seçilmiş Basketbol Kulüplerinin Yönetici Yeterliliklerinin İncelenmesi

   Görkem Güngör


Multiple Representations of the Particulate Nature of Matter in Middle School Science Textbooks

   Hasan Ozgur KAPICI; Funda SAVASCI-ACIKALIN


EFFICIENT SOLID WASTE MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

   Prof. Dr.Vijayan Gurumurthy Iyer, Ph.D., D.Sc., D.Litt.,LL.D..


Basic Principles of Teaching Literature in Slovenian High Schools

   Alenka Žbogar, Ph.D.


The effect of an interdisciplinary Greek traditional dance, music, and sociology program on male and female students’ anxiety

   Filippos Filippou, Evangelos Bebetsos, Nikolaos Vernadakis, Eleni Zetou, Vassiliki Derri


Theory And Practice in Special Child Base on cases in Malaysia

   Gunasegaran Karuppannan & Ananthi Kuppusamy


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ARİTMETİK PERFORMANS PUANLARI VE MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

   MELEK MASAL , GÜLÇİN YILMAZER


Teaching students with Tourette Syndrome

   Ing. Esp.Silvia Doldán - University Teaching


Hostile behaviors in preschoolers’ physical play: gender effects

   Vassiliki Derri, Dimitrios Sparris, Evangelos Bebetsos, Olga Kouli, Filippos Filippou


An Analysis of Children’s Picture Books, Published Between The Years of 2005-2013,In Terms of Illustration

   Aygül AYGÜN,Oya ABACI


Comparing Attachment to God and Identity Styles and Psychological Well-Being in Married Teachers: with Regard to Demographic Factors

   Ahmad Nayeri, Zhaleh Refahi, Bahman Bahmani


Τhe effect of variable and stable practice on performance and learning of header skill of young athletes in soccer

   Zetou, E., Papadakis, L., Vernadakis, N., Bebetsos, E., Derri, V., Filippou, F.


The effect of game for understanding on backhand tennis skill learning and self-efficacy improvement in elementary students

   Zetou, E., Vernadakis, N., Derri, V., Bebetsos, E., Filippou, F.


THE SOURCES OF CONFLICT IN PROFESSIONAL BASKETBALL TEAMS. THE CASE OF GREECE.

   Laios Athanasios and Alexopoulos Panagiotis


A comparative study on empathy skills of kid swimmers and non-swimmers

   Korkmaz Yigiter, Mihraç Kuru


THE TRANSFORMATIVE LEARNING AND CRITICAL REFLECTION APPROACH TO SUSTAIN SELF-CARE PROGRAM FOR CHRONICALLY ILL PERSONS IN PHILANTHROPIC PRIMARY HEALTH CARE UNIT

   Prasak Santiparp, Suwithida Charungkiatkul, Kiatiwan Amatayakul


Early professional development of physical education teachers: effects on lesson planning

   Vassiliki Derri, Elisavet Papamitrou, Nikolaos Vernadakis, Nerantzoula Koufou, Eleni Zetou


New Horizons of Intercultural Communication: Applied Linguistics Approach

   Marcel Pikhart


EVALUATION OF PRE-SCHOOL TEACHER EDUCATION PROGRAM ACCORDING TO THE VIEWS OF TEACHER EDUCATORS AND PROSPECTIVE TEACHERS (A CASE OF ANKARA UNIVERSITY)

   Ayşemine DİNÇER, Hatice Çiğdem YAVUZ


The control of touristic company on the base of mathematical simulation

   Filipova Viktoriya Nikolaevna, Preobrazhenskiy Andrey Petrovich


Işık University Art & Art Theory Master & PhD Programs

   Halil Akdeniz


Health Related Behaviors among Hellenic Naval Academy Cadets

   Evangelos Bebetsos, Nikolaos Vezos, Christos Konstantinidis, & Antonios Vantarakis


Elementary school children’s behavior towards the inclusion of peers with disabilities, in mainstream physical education classes

   Evangelos Bebetsos, Vasiliki Derri, Filippos Filippou, Eleni Zetou, & Nikolaos Vernadakis


Current issues of financial education in Russia.

   professor Nadiya M.Sabitova


Fen Bilimleri Programının Girişimci Özellikler Açısından İncelenmesi: Kazanımlar ve Etkinlikler

   İsa DEVECİ, Salih ÇEPNİ


The development of competency model and instrument for competency measurement: research methods

   Nornazira Suhairom, Aede Hatib Musta'amal @ Jamal, Nor Fadila Mohd Amin & Noor Khairul Anuar Johari


UNIVERSITY STUDENTS’ SOLUTION PROCESSES IN SYSTEMS OF LINEAR EQUATION

   Aras. Gor. Deniz KARDES BIRINCI, Doc. Dr. Ali DELICE, Doc. Dr. Emin AYDIN


Investigation the swimmers’ stress levels before and after the swimming competition

   Korkmaz Yiğiter, Mihraç Kuru


Effects of Studying Vocabulary Enhancement Activities on Students’ Vocabulary Production Levels

   Mert TOPKARAOĞLU, Hakan DİLMAN


Medical Services during the XXVII World Summer Universiade 2013 in Kazan

   Mishakin Timur


Miracle or Cruelty? The Sophomore Prospective Science Teachers’ Perspective of Chicken Embryonic Development

   Eda DEMİRHAN


Sosyal Hizmet Eğitiminin Etkinliğini Arttırmada Müfredat İçerisinde Popüler Filmlerden Yararlanma

   Ural NADİR


Türk Futbolunda Seyirciyi Şiddete Yönelten Faktörler

   Hilal ŞENGÜN


İLKOKUL ÇOCUKLARININ ŞİDDETTE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

   Yard.Doç.Dr. Bedriye AK, Yard.Doç.Dr. Makbule TOKUR KESGİN


Practices of early childhood teachers in Greece for managing behavior problems: A preliminary study

   Galini Rekalidou, Kostas Karadimitriou


Reflection of pre service teachers in a tabletop exercise of Lesson Study during their Practicum

   Galini Rekalidou, Kostas Karadimitriou


The Practicum in pre service teachers education in Greece: the case of Lesson Study

   Kostas Karadimitriou, Galini Rekalidou, Maria Moumoulidou


The differences between less fit and overweight children on enjoyment of exergames, other physical activity and sedentary behaviours

   Nikolaos Vernadakis, Eleni Zetou, Vassiliki Derri, Evangelos Bebetsos, Filippos Filippou


The Relationship of Perfectionism with Academic Achievement and Demographic Variables : Findings from Education Faculty Students

   Cemrenur Topuz, Fusun Yildizbas


Examining the Perfectionism Levels of Preschool Teachers in terms of Demographic Variables

   Fusun Yildizbas


Social network sites as areas for pro-environmental activities of students

   Ivanka Buzov


The relationship between the quality of the argument and conceptual understanding of science

   Cüneyt Ulu, Hale Bayram


Role of ranking instruments for higher education institutions in the process of improving the global competitiveness of Russian education and export of educational technologies

   Nikita Avralev and Irina Efimova


Hemşirelik Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Görüşleri

   Doç.Dr. Hülya KAYA, Yrd.Doç.Dr.Emine ŞENYUVA, Yrd.Doç.Dr.Burçin IŞIK, Uzm.Gönül BODUR


Diz Osteoartritli Hastaların Günlük Yaşamlarına İlişkin Yardım Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

   Yrd.Doç.Dr. Birgül Cerit


The use of business simulations in teaching management accounting and controlling in higher education institutions on economics

   Anton Shigaev


INTERACTIVE FORMS OF TRAINING BACHELORS: CASE STUDY AND CHALLENGES

   Rosa Kaspina, Lyubov Plotnikova


The Efficiency of University-Affiliated Small Innovative Enterprises: the Russian Experience and Challenges

   Dr. Prof. Rosa Kaspina, Associate Professor Tatiana Erina, Associate Professor Alexandra Filippova


Theatre Research & Practice as a Vehicle towards a Higher Level of Knowledge & Cultural Attitude in Education.

   Katerina Karamitrou


EVALUATION OF TURKISH PRESCHOOL CURRICULUM OBJECTIVES IN TERMS OF VALUES EDUCATION

   GÜLER DUMAN


Effect Self Directed Learning Readiness of Nursing Students of the Web Based Learning

   Assistant Professor Emine ŞENYUVA, Associate Professor Hülya KAYA


Effect Social Skills of Nursing Students of the Project Based Teaching Methods

   Assistant Professor Emine ŞENYUVA, Associate Professor Hülya KAYA, Msc. Gönül BODUR


Depremin Okul Dönemi Çocuklarının ( 6-12 yaş) Davranışlarına Etkilerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

   Yard.Doç.Dr. Bedriye Ak


Possibilities of distance learning as a means of foreign language learning motivation among students of Economics

   Marina Kudryavtseva


University students’ satisfaction with various aspects at Celal Bayar University’s Faculty of Education

   Aynur Pala


The issues of modality in the Azerbaijani linguistics and study of Turkic language (Turkology)

   elnara abbsova


The cultural diversity as a phenomenon of the multicultural society

   Alena Josefova


Budgetary policy efficiency of municipalities in the field of education

   Derzayeva G.G., Akhmadieva G.G.


“e-Shop”: A Collaborative Learning Activity

   Mohammed BELLAL; co-author Mrs Fahima NADER


Main concepts of guaranteed education in the USA education

   Valeeva Nailia Vyatkina Irina Galimzianova ilchamia Komelina Valentina Koroleva Larianna Khairullina Elmira Khisamieva Liutciia Safina Liudmila Starygina Svetlana Tyhbatullina Leissan Fachrutdinova Elvira


Eğitici Performansının Ölçülmesinde Gözlem Yöntemi: İSMEK Örneği

   Hanifi PARLAR ,Yahya FİDAN


OBSERVATION METHOD IN ASSESSING INSTRUCTOR PERFORMANCE:ISMEK CASE STUDY

   Hanifi PARLAR,Yahya FİDAN


İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖZ KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

   Dr. Fatma Erdoğan, Doç. Dr. Sare Şengül


Pedagogy in Higher Education of Agriculture

   Atul Kumar and Vandana A. Kumar


Language teaching content renovation in the context of higher education internationalization, globalism, Europeanization

   Elena Grigoreva


Using the Omaha System in Occupational Health Nursing Applications: Advantages of a Common Language in the Diagnosis, Intervention and Evaluation of Nurses' Health Problems

   Makbule TOKUR KESGİN, Gülümser KUBLAY


Teacher-students collaboration: The Kazan Federal University, Institute of Finance and Economics approach

   Ekaterina Zalyaeva, Irina Solodkova


Metacognitive Language Learning Strategies Use, Gender, and Learning Achievement: a Correlational Study.

   Ahlam BOUIRANE


The problem of the syllabus design within the competence approach based on the course “English for Master Degree Students in Economics (advanced level)”

   Liliya Ismagilova, Oksana Polyakova


GeoGebra’nın Önlisans Matematik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Matematik Dersine Karşı Tutuma Etkisinin ve Görüşlerinin İncelenmesi

   Abdullah OZKALE, Muhammed DEMIRBILEK


Evaluation methods as an effective tool for the development of students’ learning

   Blanka Frydrychova Klimova


Writing on Adolescent Ideality in Education: Or, Being Caught in Normal and Transgressive Life Stories

   Aziz Guzel


FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: BEN ZORU SEVERİM PROJESİ ÖRNEĞİ

   Alper Çorapçıgil, Eda Demirhan, Canan Laçin Şimşek, İsmail Önder


Implementing New Global Business Trends to Intercultural Business Communication

   Marcel Pikhart


Determination of university Students’ Misconceptions about light using concept maps

   Blizak Djanette, Chafiqi Fouad and Kendil Djamale


An instrument for testing preschool teachers’ attitudes towards the use of computers

   Gordana Miscevic Kadijevic


Pre-service science teachers’ use of self-regulation strategies

   Burcu SENLER, Semra SUNGUR-VURAL


The Impact of Remedial English on the Improvement of English Proficiency: The case of The United States International University – Africa.

   Tom Onditi Luoch


Interaction between the evolution of the English language and historical development of the country.

   Garaeva Almira Ph


HUMAN VALUES AS PREDICTOR OF MEANING OF LIFE

   Hakan SARIÇAM, Ramazan AKYOL, Seval HALLAÇ, İsmail ÇELİK, Mehmet Melik KAYA


EĞİTİM KALİTESİ SORUNU, BİR ÇÖZÜMLEME VE GEREKLERİ

   Sadettin Özen, Levent Aksoy, Samet Gürsev


AK Parti Hükümetleri Döneminde (2002-2013) Uygulanan Eğitim Politikalarının Eğitimde Fırsat Eşitliği Bakımından Analizi

   TURAN CANÖZ


Students’ Self-Education: Learning to Learn Across the Lifespan

   Rimma Sagitova


ÇOCUK EDEBİYATI ETKİNLİKLERİNİN EBEVEYNLERİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

   Doç. Dr. Arzu YÜKSELEN Öğr. Gör. Miray ÖZÖZEN


Distance learning

   amani mubark alkhatir alarimi


The effects of yoga and Aquatic exercises on depression levels and visceral fat variables in highly depressed obese elderly males

   morteza taheri


Humor, Loneliness and Acceptance: Predictors of University Drop-out Intentions

   Neşe Alkan


CURRENT ISSUES OF TEACHING MATHEMATICS IN ECONOMIC FACULTIES OF UNIVERSITIES

   Rustam Sh.Mardanov, Asiya Yu.Khasanova


Regional languages in economic sphere (the case of the European countries and the Republic of Tatarstan)

   Kalganova Gulnara Faritovna


Proactive Intervention Techniques for Handling Emotional Intelligence during Teaching at Higher Education Level- Few Guidelines for Teachers

   Dr. Sufiana Khatoon


Examining Preservice Teachers’ Conceptions of Language and Teaching Beliefs over the Practicum

   Assist.Prof.Dr. Meliha R. Simsek


Managers' professional training in Russia: syllabus and technologies.

   Tatiana Baklashova


The Relationship between Ownership Structure and Firm's Performance

   Nizar Khalid Dwaikat Abdelbaset Ramadan Queiri


ENGLISH LANGUAGE TRAINING VOLUNTEER PROGRAM AS A NEW REALITY FOR RUSSIA AND ITS SOCIAL BENEFITS

   Khusainova Anisa Amirovna, Rahmatullina Albina Rustamovna


Investment in Higher Professional Education in Russia: Value-Based Approach

   Andrei B. Ankudinov, Milyausha Kh. Biktemirova, Elvira I. Khairullina


Language learning motivation: a look at the additional program

   Elena Galishnikova


The Effects of Water-Based Exercises on Depressive Symptoms and Non-Specific Low Back Pain in Retired Professional Athletes: A Randomized Controlled Trial

   Khadijeh Irandoust1, ( Ph.D) , Morteza Taheri2, ( Ph.D)


An EXAMINATION on REFLECTIONS of MAINSTREAM and OPPOSITIONAL ARCHITECTURAL APPROACHES in ARCHITECTURAL DESIGN STUDIOS

   Öze Uluengin, Senem Kaymaz Koca


Model of Linguistic Complementary Educational Program for economists

   Evgeniya Zhuravleva and Rimma Mardanshina


TAIWAN’S STRATEGIES FOR RECRUITING INTERNATIONAL STUDENTS: A POLICY STUDY

   HSIOU-HSIA TAI


IN THE CONTEXT OF UNIVERSITIES IN TURKEY; ANALYSIS OF ACADEMIC PROGRAMS FOR THE DEPARTMENT OF INTERIOR ARCHITECTURE

   Serpil Özker


The contributions of workshops on formal interior architecture education

   Umut TUĞLU KARSLI, Serpil ÖZKER


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUKLUK ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ

   Neslihan AVCI Cemile KARA Semiha AYHAN Nuray GÜNGÖR Kübra KAYACIK


HOW IS THE EDUCATIONAL SUPERVISION SYSTEM OF TURKEY? WHEN COMPARED WITH THE SUPERVISIONAL STRUCTURE OF THE EDUCATIONAL SYSTEM OF DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES

   Aycan ÇİÇEK SAĞLAM, Murat AYDOĞMUŞ


EFFECTS OF WORKING CONDITIONS ON MOTIVATION OF ACADEMICS

   Aycan ÇİÇEK SAĞLAM


University brand as a modern way of winning competitive advantage

   Shamil Valitov


THE EFFECT OF METACOGNITIVE THERAPY IN EMOTIONAL ADJUSTMENT OF 14-18 YEARS ADOLESCENTS

   Dr Ali Khademi(Islamic Azad university,East Azarbayjan science and research brench,tabriz: Iran) Mandana Abrumand


Investigating the Writing Processes and Strategies of Algerian EFL Students at Setif University

   Samira MOUSSAOUI


Parent Preferences about School Choice: A Comparison of Public and Private Schooling

   Saira Ijaz Ahmad


Generation Ys’ Work Values Pre-Entry to the Workplace

   Abdelbaset Ramadan Queiri / Wan Fadzilah Wan Yusoff


HOW DOES CONCEPT TRANSFORM INTO PRODUCT?: AN APPRAISAL OF ANALOGY-BASED DESIGN PRACTICES IN ARCHITECTURE EDUCATION

   Senem Kaymaz Koca, Oze Uluengin


How to be a successful foreign language learner in late adulthood – strategies recommended by U3A students in personal narratives

   dr Monika Grotek; dr Grazyna Kilianska-Przybylo


An Action Research to Overcome Undergraduates’ Laboratory Anxiety

   Burcin ACAR SESEN, Ayfer MUTLU


Advertising language as a means of forming students' cross-cultural competence

   Yuliya Gorelova


COMPLIANCE WITH DIABETIC PATIENTS WITH DIABETES and REQUIREMENTS OF TAKING EDUCATION

   Safiye Çoban Eroğlu, Funda Şensoy, Kerime Derya Beydağ, Mithat Kıyak


STRESS AND STRESS MANAGEMENT IN HEALTH INSTITUTIONS

   Kısmet Boyacı, Funda Şensoy, Kerime Derya Beydağ, Mithat Kıyak


THE TYPE AND FUNCTIONS OF THE LISTENING ACTIVITIES IN TURKISH AND ENGLISH LANGUAGE TEACHING COURSEBOOKS

   Derya TUZCU EKEN - Şükran DİLİDÜZGÜN


A Study of Construction Claim Management Problems in Malaysia

   Nor Azmi, Bakhary, Hamimah Adnan and Azmi Ibrahim


A STUDY OF THE CLIMATE OF EDUCATORS’ TRAINING INSTITUTIONS

   Dr. Aijaz Ahmed Gujjar Associate Professor, Department of Education, Sindh Madressatul Islam University, Karachi, Pakistan and Rukhma Aijaz BS Student Department of Education, International Islamic University, Islamabad, Pakistan


A study on the blood levels of homocysteine, fibrinogen and C-reactive protein of Sedentary and with Coronary heart disease females

   Masoumeh Azizi 1, Sedigheh Hosseinpour Delavar2


THE EFFECTS OF MOBBING (BULLYING) ON HEALTH EMPLOYES

   Neriman Görgülü, Kerime Derya Beydağ, Funda Şensoy, Mithat Kıyak


A Peaceful Pedagogy: Teaching Human Rights across the Curriculum

   Dr Julie McLeod


School Violence Among Turkish Students: Its Potential Causes And Possible Solutions

   Ayşegül Solar-Şekerci


Analysis of the causes of labour opportunism in Kazan (Volga) Federal University

   Oleg Bodrov and Riyaz Minzaripov


Questionnaire Design, Administration Protocol, and Sampling Bias in Educational Surveys

   Elisa M. Valdez


INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN EDUCATIONAL INTERNET USE SELF-EFFICACY BELIEFS AND SELF-REGULATED LEARNING SKILLS

   Zeliha Özsoy-Güneş, İbrahim Güneş, Merve Kırbaşlar


the importance of developing and practicing habits of mind among students in our schools and universities.

   Huda Mohammad Husain Babatin


The pattern of involvement of secondary school children in Vhembe district in health promoting physical/recreational activities.

   H.A.AKINSOLA, L. AMUSA, N. R. RAMAKUELA, N. MASHAU, J. MABUNDA, AND M. MALULEKE


Selected risky behaviours among secondary school children in Vhembe district, South Africa

   Prof. H.A.Akinsola & Dr. N.J. Ramakuela


Teacher Training in Britain

   Estelle Davutoglu


An Investigation of the Employability Behavior of Agricultural Extension and Education Engineering Students in Tehran University

   Ahmad Rezvanfar, Maria Ghorbanian and Fatemeh Shafiee


Perceived Versus Actual Reading Strategies of Tertiary-level EFL students:

   Zahia MEBARKI


Helping Students to Escape Pessimism and to Become More Optimist in ELT Classes

   Ozlem Yagcioglu


DETERMINATION OF SEVENTH GRADE STUDENTS’ UNDERSTANDING OF SOME CHEMISTRY CONCEPTS

   Filiz AVCI, Burçin ACAR ŞEŞEN, Fatma Gülay KIRBAŞLAR


INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF TURKISH CONSCIOUSNESS LEVELS AND SELF-REGULATED LEARNING SKILLS ON STUDY APPROACHES OF TEACHER CANDIDATES

   Gülşah Batdal-Karaduman, Nurcan Güder, Zeliha Özsoy-Güneş and Fatma Gülay Kırbaşlar


The Advantages of Brain Based Learning in ELT Classes

   Özlem Yağcıoğlu


Autonome Secure blocK Mode (ASK Mode) Based on a Chaotic Attractor

   Adda ALI PACHA and Naima HADJ SAID


Students’ Perception on Engineering Programme and Profession: A Case Study among Malaysian and Japanese Female Engineering Students

   Balamuralithara Balakrishnan and Low Foon Siang


Teaching the Holocaust in Palestine

   Professor Mohammed S. Dajani Daoudi


Grueling Beauty: A study on how beauty images in TV ads affect Malay women’s emotion, buying behavior and body image

   Shahnil Asmar Saaid , Khadijah Abu Bakar, Zaridah Abdullah and Faizah Din


TAKING KNOWLEDGE TO RURAL COMMUNITIES: HOW TO BRIDGE THE GAP BETWEEN RESEARCH AND EDUCATION

   Bernd Fahmel Beyer


Sexual Health Education to ST dideases in Kabyè (a gur language of Togo)

   Prof. PERE-KEWEZIMA Essodina Kokou


7. CLASS SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE “STRUCTURE OF ATOM” SUBJECT READINESS IMPROVEMENT TEST

   Itır Zeynep YAŞAR, Elif İNCE and Fatma Gülay KIRBAŞLAR


Capitalism, Religion, and Nationalism: Impediments to Education for Democratic Citizenship

   Stephen Lafer


The role of knowledge in overcoming snake fear

   Malkhaz Makashvili, Kaishauri Nino and Tamar Azmaiparashvili


LOGIN PANEL
ANNOUNCEMENTS

Detailed Programmes are available !!!

Detailed programmes of ERPA Congresses 2014 are available. In order to check your proceeding’s details please click the “Detailed Programme” button and download the related PDF file.

Date of announcement:   2014-05-26

Virtual Presentations 2

Dear virtual participants,

     Virtual presentations should be prepared as power point presentation with voiceover of the speech. Meanwhile, the first slide should include personal information regarding the presenter (photo, affiliation etc.).

     Sincerely yours,

     Organizing Committee

Date of announcement:   2014-05-23

New Registration Deadline

Due to bank transfer problems we have extended the Registration Deadline!!!

New Registration Deadline is:  20th May 2014

Date of announcement:   2014-05-15

Virtual Presentations

Virtual presenters should use the platform provided, please click here.

Date of announcement:   2014-05-12

New Abstract Submission Deadline

Due to your intense expression of interest in participating, we are pleased to announce that the abstract submission deadline has been extended!

New Abstract Submission Deadline is13th May 2014

Date of announcement:   2014-05-06

NOTE 3

Official congress languages are English and Turkish

Date of announcement:   2014-02-12

NOTE 2

Full Text Template for publishing in PROCEDIA.

 

Date of announcement:   2013-11-01

NOTE

It is a pleasure to share with you that we are contracted with Elsevier Ltd. for publishing ERPA Congress 2014 Proceedings in Procedia-Social and Behavioral Sciences which is indexed on the Science Direct and ISI Web of Knowledge. The proceedings should be written in good English and should be 3 to 6 pages in length.

Date of announcement:   2014-04-16

Yandex.Metrica